NLF MEGA

Lead "Nepal Lions Foundation" Donor lists who donated NRs.25,000.00

Dambar Bahadur Shrestha
SHIVA SHRESTHA
SIDDHARTHA LAVAJU
ANILA SHRESTHA
BIMALA SHRESTHA
DIN KUMARI SHARMA
KOKI MALLA
Mona Laxmi Thapa
PUJAN SHAKYA
sita pandey
Arjun Pokhrel
SONAM SANGPOO
Vijaya Paudel
YADU NATH ADHIKARI
ASHOK KUMAR SHRESTHA
Mr. Dev Chhetri
FARSU RAM PANDEY
RAM PRASAD KHANAL
Mr. Narayan Upreti
Mr. ANOJ RIMAL
Mr. BIJAY KUMAR REGMI
Mr. BISHNU PRASAD NEPAL