MJF

List of Melvin Jones Fellow members who donated US$1000 to the Lions Clubs International Foundation through our District 325 B1 Nepal.

MANI SHREE RATNA  BAJRACHARYA
BHARAT LAL SHRESTHA
DIN KUMARI SHARMA
INDIRA  BARAL
DAMBAR SINGH GURUNG
DUDH    MAN  GURUNG
SHANTA RAJ BATAS
YADU NATH ADHIKARI
ASHOK KUMAR SHRESTHA
KHADAG BAHADUR ALE
Mr. Dev  Chhetri
Jagadish  Gautam
TIRTHA BAHADUR BASNET
MUKTI  RIJAL
Ratna Prasad Parajuli